Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

ALLMÄNNA VILLKOR

DingDong AB, org.nr. 559315-3561 (”Bolaget”) driver appen DingDong (”Appen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på ”Webbsidan” www.dingdongapp.io. Via Appen kan du köpa varor från Bolaget.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget (”Kund”).

1.2 Kund godkänner Villkoren samt DingDongs Integritetspolicy i samband med köp via Appen.

1.3 Genom att godkänna Villkoren verifierar Kunden att han/hon har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. DingDong accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. DingDong förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av DingDongs betalningsförmedlare, att DingDong misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på DingDong måste samtycke lämnas av förmyndare till DingDong före registrering genom att kontakta DingDongs kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).

1.4 DingDong reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel i Appen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. DingDong har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer DingDong att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation i Appen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. DingDong ansvarar inte för information inklusive bilder i Appen som kommer från tredje part.

1.5 Appen ägs av DingDong. Innehållet i Appen ägs av DingDong eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från DingDong.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Appen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

2.2 När Kunden slutfört en beställning hos DingDong kommer DingDong att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp av DingDong ingås först när DingDong slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats, per e-post från DingDong till Kundens e-postadress. DingDong uppmanar Kundens att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med DingDongs kundtjänst. DingDong förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför DingDongs kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force Majeure).

2.3 Eftersom åtagandet från DingDong är att leverera varor till Kunden inom 10 minuter, kan Kunden inte ändra i eller avboka order. Ordern kommer att levereras och eventuella ändringar måste göras som en tillkommande order och/eller ändras i samråd med DingDongs kundtjänst.

.3. Varor, priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via Appen gäller de priser som anges i Appen vid beställningstidpunkten av Kundens order. Skulle priset ändras innan leverans genomförts, gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde beställningen av ordern. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. DingDong säljer inte viktvaror utan alla produkter säljs till ett fast pris.

3.2 DingDongs målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet. De varor Kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i DingDongs lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall DingDong inte har Kundens beställda vara i lager väljer DingDong en motsvarande vara. DingDongs ambition är att tillfråga Kunden om Kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så bjuder DingDong Kunden på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Kunden mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp. Samtliga DingDongs produkter är möjliga att använda i Sverige.

3.3 För de produkter där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges.

3.4 Kunden kan betala på sätt som anges i Appen. Betalning kan göras med betalkort. Betalning med betalkort sker via betalningslösningsleverantören Stripe (https://stripe.com/en-se). När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Beloppet debiteras Kundens konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta flera bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på ditt konto.

DingDong förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt.

3.5 DingDong tar ut en leveranskostnad som framgår av kostnadsspecifikationen vid orderläggning i Appen. Leveranskostnaden kan vara 0 kr.

4. Leverans och transport

4.1 Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Vid leverans av alkoholdrycker med procenthalt över 2,25% och läkemedel eller annan åldersbegränsad produkt måste leveransen tas emot av en person uppfyller ålderskravet. Kontroll av legitimation kan ske. Vid leverans av varor som är åldersbegränsade till 18 respektive 20 år har DingDong rätt att alltid genomföra legitimationskontroll. I de fall personen som mottar varorna inte kan legitimera sig, inte är över 18 respektive 20 år, är berusad eller en langningssituation misstänks förbehåller sig DingDong rätten att inte lämna ut de relevanta varorna.

Om Kundens leverans innehaåller alkoholdrycker, läkemedel eller annan åldersbegränsad produkt kommer denna inte att lämnas vid Kundens dörr. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla DingDong uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge DingDong möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att DingDong kan komma fram till dörren. Om DingDong av någon av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.

4.2 DingDongs ambition är att leverera Kundens order inom 10 minuter från det att Kunden genomfört en beställning i Appen.

5. Varukvalitet och ångerrätt

5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta DingDongs kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. DingDongs ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

5.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från DingDong eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

5.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett e-postmeddelande till DingDong om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till: Email: info@dingdongapp.io

Returer skickas till adress:

DingDong AB, Samaritgränd 5, Stockholm

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

5.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till DingDong. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.

5.5 DingDong betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att DingDong tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har DingDong rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6. Reklamation

6.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta DingDong så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges i Appen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta i Appen.

6.2 DingDong står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer DingDong att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. DingDong strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att DingDong mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. DingDong förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer DingDong riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns hos Konsumentverket.

7. Länkar

DingDong kan länka från Appen till andra webbplatser som ligger utanför DingDongs kontroll, och webbplatser utanför DingDongs kontroll kan länka till Appen. DingDong ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som Kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.

8. Force Majeure

DingDong ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som DingDong inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar DingDong Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och DingDong rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

9. Ändringar av tjänster och Villkoren

DingDong kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som DingDong erbjuder i Appen.

DingDong förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Kundens godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från 1 vecka efter att DingDong har informerat Kunden om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att Kunden har accepterat Villkoren i Appen (görs i samband med att Kunden slutför ett köp). DingDong rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt användarkonto och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. DingDong har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

11. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med DingDongs kundtjänst. Vid eventuell tvist följer DingDong beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

____________________

DingDongs Allmänna Villkor har uppdaterats 2021-06-14.